OBC Balustráda Chrudim OBC Balustráda Chrudim
Generální dodavatel:
OMEGAplus Chrudim
Investor: Ing. Milan Kušta - OMEGAplus

Vedoucí projektu: Miroslav Minář

Architekt: Ing. Zdeněk Kozub

Smlouvy a dokumenty

Zájemci mohou uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Při podpisu této smlouvy uhradí zálohu ve výši 5% ceny bytu včetně DPH. Součástí smlouvy o smlouvě budoucí je ujednání o úhradě další platby ve výši 55 % kupní ceny bytu a to až po vybudování hrubé stavby a zanesení příslušných bytů do katastru nemovitostí, jako rozestavěných bytových jednotek. Zároveň již tuto rozestavěnou bytovou jednotku je možné použít jako zástavu pro čerpání hypotečního úvěru. Toto se předpokládá v 05 - 08 / 2007. Po dokončení bytových jednotek a jejich kolaudaci budou byty převedeny kupními smlouvami na nové vlastníky a proveden doplatek kupní ceny ve výši 40 %.

 - pdf Kolaudační rozhodnutí - původní část (blok B)
 - pdf Změna prohlášení vlastníka
 - pdf Kolaudační rozhodnutí - nová část (blok A)
 - pdf Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání

 - doc Smlouva o budoucí smlouvě (vzor)

 - zip Územní rozhodnutí - strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6
 - zip Stavební povolení - strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6
 - zip Výpis z katastru nemovitostí k datu 4. 10. 2006 - strana 1

 - pdf Výpis z katastru nemovitostí k datu 6. 8. 2007
 - pdf Geometrický plán
 - pdf Pojistná smlouva - ČSOB Pojišťovna a.s.
 - pdf Prohlášení vlastníka

 - pdf Notářský zápis - smlouva o zúžení rozsahu společného jmění manželů

 - jpg Fotografie ke stažení v plném rozlišení

Propagační materiály