OBC Balustráda Chrudim OBC Balustráda Chrudim
Generální dodavatel:
OMEGAplus Chrudim
Investor: Ing. Milan Kušta - OMEGAplus

Vedoucí projektu: Miroslav Minář

Architekt: Ing. Zdeněk Kozub

OBC BALUSTRÁDA Chrudim - obchodně bytové centrum 
DATUM KOLAUDACE

 19.2.2008
nová část (blok A)
25.3.2008 - původní část (blok B)


26 000,- Kč + 5 % DPH
PRŮMĚRNÁ CENA ZA 1 m2
 

Obchodně bytové centrum BALUSTRÁDA je koncipováno jako moderní multifunkční centrum zaměřené především na velmi kvalitní bydlení v samotném centru Chrudimi. Vzniká rekonstrukcí domu č. p. 12 (bývalý katastrální úřad) a přístavbou nárožního domu s byty, nebytovými prostory a podzemním parkingem. Tímto řešením dochází k vytvoření vnitrobloku s průchozí obchodní pasáží osazenou zelení.

Nově vzniklý komplex obsahuje 49 nadstandardních bytových jednotek o velikosti 35 až 180 m2, více než 950 m2 obchodů a 95 parkovacích míst. Většina bytů disponuje balkonem nebo terasou. Pro výstavbu a rekonstrukci jsou použity kvalitní materiály a domy jsou zděné.

Budoucí majitelé jednotlivých bytů mohou zasahovat do dispozičních a materiálových řešení v souladu s jejich požadavky tak, aby se ve svých nových domovech cítili co možná nejlépe. Samotná koncepce bydlení a velkorysé architektonické řešení celého komplexu je významným předpokladem spokojenosti budoucích vlastníků jednotlivých bytů.

Postup výstavby

        

               

     

1. 12. 2008 V tomto termínu bude uveden do provozu parkovací systém pro 95 osobních automobilů.

30. 4. 2008
Jednotlivé prostory jsou předávány vlastníkům do úžívání.

     

10. 4. 2008

Bude provedena kolaudace původní budovy, bezprostředně po té bude následovat předání bytů do užívání vlastníkům a uzávírání kupních smluv.
K tomuto datu bude ukončena i stavební příprava pro montáž technologie parkovacího systému. Tato bude instalována až po zprůjezdnění Hradební ulice, což předpokládáme na počátku měsíce května.

19. 2. 2008 Byla zkolaudována nová část OBC Balustráda, průběžně jsou předávány byty do užívání vlastníkům a uzavírány kupní smlouvy.

31. 1. 2008
Nová část (blok A) je téměř
dokončena. Provádí se revize,
tlakové zkoušky a drobné dokonč.
práce. Zároveň je zahájena
rekonstrukce Hradební ulice
(investorem je město Chrudim),
plánované dokončení je 04/2008.
Následně bude zprovozněn
i podzemní parking.

     
25. 11. 2007   
28. 10. 2007
Je dokončena oprava fasády
původního domu a probíhá montáž
zateplovacího systému nové části.
Jsou dokončovány vnitřní rozvody,
probíhá příprava pro montáž výtahů.
     
20. 09. 2007
Byla osazena všechna okna.
Probíhá zateplování obvodových zdí
nové budovy. 
     
23. 05. 2007
Na původní budově probíhá rekon-
strukce střechy a klempířské práce
na nově vzniklých střešních otvorech,
dále rekonstrukce původních kamen.
prvků, ostění a portálů. Na přístavbě
je dokončována vyzdívka druhého
patra a připrava uložení stropů 3.NP
     
20. 04. 2007
Byla dokončena montáž stropů 2.NP
a dokončuje se obvodový věnec
přístavby. Na původní části domu
dochází k vyrovnání původní vazby,
odstranění hlinikové krytiny a laťování
pro pokládku keramických tašek.
     
30. 03. 2007
Zahájena výstavba 1. NP nové
budovy. Dále jsou rekonstruovány
stropy 3. podlaží a střešní plášť
staré budovy.
     
25. 02. 2007
Dokončeno hloubení prostor
parkingu, vybetonovány základové
pásy a vztyčují se ocelové konstru-
kce nosného systému přístavby.
Zároveň probíhá výměna stropů
3. patra staré budovy.
     
23. 01. 2007
Odebrání poslední vrstvy zeminy.
Demontování, statické zajištění
a betonáž podlah 1. patra staré
budovy. Očištění všech vnitřních
povrchů.
     
11. 12. 2006
Betonování obvodového věnce
- prostor pro budoucí parking.
Skrývka zeminy na -5 m.
     
11. 11. 2006
Výstavba milánských stěn
do hloubky -12 m.
     
21. 10. 2006
Skrývka zeminy pod přístavbou
na -3 m.